Drága áron váltattunk meg, hibátlan véren, a Bárányén, így összetartozásunk egy vérből való, egy test tagjai vagyunk. Hálát adok értetek az Úrnak! Köszönöm szépen az Antennát és az ajándékkönyvet, melyet már el is olvastam. Dicsőség az Úrnak, hogy voltak neki hűséges szolgái, akik által hirdettetik az evangélium, a Jó Hír az emberek felé. Még van lehetőség a megtérésre, és még van visszafordulás a bűnből.
Tapasztalatom szerint az ember mindig szeretné valahogy a saját oldalára állítani Istent, és elhinni, hogyha valamit Isten nevében mondok, akkor az úgy is lesz. Ez amolyan szómágia. Kimondok valamit, ráadásul Isten nevében, mintha Ő mondaná, s azt gondolom, hogy akkor Isten se tehát mást, minthogy haptákba vágja magát, s egy „parancs: értettem” kíséretében indul és teljesíti, mert hát milyen szégyen lenne Rá nézve, ha nem teljesedne az, amit Neki akartunk tulajdonítani. Ez teljesen kifacsarodott gondolkodás.
péntek, április 02, 2021

Dr Szilvási Teréz A koronavírus járvány a MERA munkatársait sem kerülte el. Több munkatársunk családjában is megjelent. Fájdalmas veszteségként éljük meg, hogy Dr Szilvási Teréz testvérnőnk többé már nem végezheti áldozatos háttérmunkáját, hiszen néhány nappal ezelőtt a mennyei hazába költözött. Szerénysége és áldozatkészsége mindannyiunk előtt példa. Hosszú éveken keresztül nyitotta meg otthonát a munkatársi megbeszélésekre, mindig kész volt segíteni és sok éven át adta hangját a műsorokhoz – ő olvasta fel az Amerikában élő Fülöpné Mátrai Irma írásait is.

Emlékét nem csak őrízzük, de példáját követni törekszünk. Ezúton is kívánjuk Isten vigasztalását kuratóriumunk alelnökének, Dr Harmatta János testvérünknek.

A MERA csapat

csütörtök, április 01, 2021

Minden kedves Olvasónknak a feltámadás boldog reményében kívánunk áldott ünnepet, ezen a különös Húsvéton! Reméljük, az alábbi gondolatok segítenek gondolatban is elmélyülni!

Irigységből adták kezére

Ez a mondat a Mt 27:18-ban van megírva Pilátussal kapcsolatosan, aki felismerte, hogy a zsidók nem valamilyen ténylegesen elkövetett bűnök alapján, hanem irigységből emeltek vádat Jézus ellen. Volt annyira jó római politikus, hogy azonnal átlássa, Jézus nem felforgató, semmi veszélyt nem jelent se Rómára, se a kezére bízott Júdára. De a felesége is üzent, hogy ne avatkozzon ennek az igaz embernek a dolgába. Az Úr Jézus szenvedése és halála a mennyei Atya döntése alapján történt, amit a próféták előre megjövendöltek. Így minden az Írások szerint történt (1Kor 15:3-4). Azt mondhatnánk, hogy a zsidó vezetők irigységének e tekintetben nem sok jelentősége volt. Mégis elgondolkodtató, hogy az evangélisták nem siklottak el fölötte. Bár nem Pilátus előtt kezdődött a zsidók irigykedése. Máté tanúja volt annak, amikor tömegek csüngtek Jézus szaván, mert Ő embereket elégített és gyógyított meg (Mt 15:29-38). Virágvasárnap királynak járó tiszteletadásban volt része, amikor bevonult Jeruzsálembe. Ekkor is jelét adták felfokozott, irigy haragjuknak (Mt 21:14-17).