Újszövetségi exegézis órán elmagyarázzák nekünk, hogy az Úr Jézus korában a szegényebb népréteghez tartozó embereknek egyetlen helyiségből álló otthonuk volt. Mögötte gyakran csak egy kicsi kamrácska volt még, a támeion. Jézus az utcasarokról odaküldi imádkozni a tanítványait. Azt ígéri, hogy a mennyei Atya ott meghallgatja a titkon elmondott imáikat.
Tudomásul kell vennünk, hogy az élethez a halál is hozzátartozik, és egy házaspár életében legritkább esetben fordul elő, hogy ez egy időpontban következik be, így általában az egyik egyedül marad. Most én kerültem ebbe a helyzetbe. Azért szántam rá magam az írásra, mert hátha segítek vele annak, aki majd legközelebb kerül ilyen körülmények közé.
kedd, június 08, 2021

Kedves Olvasóink!

Elkészült újabb hírlevelünk. Reméljük, mindenki számára bátorító lesz, ez a néhány gondolat ezekben a rendkívüli időkben!

A hírlevél elérhető itt.

A MERA csapata

csütörtök, április 01, 2021

Minden kedves Olvasónknak a feltámadás boldog reményében kívánunk áldott ünnepet, ezen a különös Húsvéton! Reméljük, az alábbi gondolatok segítenek gondolatban is elmélyülni!

Irigységből adták kezére

Ez a mondat a Mt 27:18-ban van megírva Pilátussal kapcsolatosan, aki felismerte, hogy a zsidók nem valamilyen ténylegesen elkövetett bűnök alapján, hanem irigységből emeltek vádat Jézus ellen. Volt annyira jó római politikus, hogy azonnal átlássa, Jézus nem felforgató, semmi veszélyt nem jelent se Rómára, se a kezére bízott Júdára. De a felesége is üzent, hogy ne avatkozzon ennek az igaz embernek a dolgába. Az Úr Jézus szenvedése és halála a mennyei Atya döntése alapján történt, amit a próféták előre megjövendöltek. Így minden az Írások szerint történt (1Kor 15:3-4). Azt mondhatnánk, hogy a zsidó vezetők irigységének e tekintetben nem sok jelentősége volt. Mégis elgondolkodtató, hogy az evangélisták nem siklottak el fölötte. Bár nem Pilátus előtt kezdődött a zsidók irigykedése. Máté tanúja volt annak, amikor tömegek csüngtek Jézus szaván, mert Ő embereket elégített és gyógyított meg (Mt 15:29-38). Virágvasárnap királynak járó tiszteletadásban volt része, amikor bevonult Jeruzsálembe. Ekkor is jelét adták felfokozott, irigy haragjuknak (Mt 21:14-17).