Egy különleges Biblia tanulmányozó és magyarázó sorozat, mely 1365 részen keresztül a Biblia minden egyes könyvét sorra veszi és majd minden vershez hozzáfűz valamilyen magyarázatot, gondolatot, mely a könnyebb megértést segíti. Az eredeti sorozatot (Thru the Bible) Dr. John Vernon McGee írta az 1960-as

Vasárnaponként, hallgatóink külön kérésére istentiszteletet közvetítünk, felvételről, szerkesztett formában, ezzel segítve azoknak, akik betegség vagy időskori gyengeségük következtében nem tudnak templomba, imaházba menni. Természetesen a személyes találkozást nem tudjuk pótolni, de mégis

lehetőséget teremtünk egy nagy „láthatatlangyülekezetnek” leülni a készülékek, és Isten igéje mellé, s meghallgatni az életet adó drága igét, együtt imádkozni, énekelni a testvérekkel, s együtt kérni Mennyei édesatyánk áldását népünk, családunk életére. Az Úr Jézus így biztat minket erre: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Máté ev. 18:20)

„Most kezdem igazán megérteni, hogy nem személyválogató az Isten, hanem minden nép között kedves előtte, aki féli őt, és igazságot cselekszik.” (Apcsel. 10.34-35) Péter apostolnak a pogány Kornéliusz házában kellett rádöbbenni erre az igazságra, s hirdetni a megszálló, megvetett római századosnak és barátainak Isten megtérésre hívó szavát.

A „Lelkiposta” talán a legrégebbi, folyamatosan sugárzott műsora a Magyar Evangéliumi Rádiónak. Ez a műsorblokk a hallgatók fóruma, a szerkesztő és a tollat ragadó, vagy a számítógép mellé leülő hallgató közös munkájának terméke.

„A bölcsesség kezdete az ÚR félelme. A józan eszűek mind eszerint élnek. Az ő dicsérete örökre megmarad.”- olvassuk a 111. zsoltárban. Az Úr félelme elképzelhetetlen törvényének, kijelentett akaratának ismerete nélkül, hiszen hogyan alkalmazkodnék valamihez, amit nem is ismerek…

Már a cím is jelzi törekvésünket: „hitünk mellé ragasszunk tudományt”. Célunkat a keresztyén teremtéskutatás új híreivel, a reformáció meghatározó szereplőinek bemutatásával, és igemagyarázatokkal igyekszünk elérni.

Fiatal felnőtteknek készülő 15 perces műsor, gondolkodásra késztet aktuális eseményekről, témákról és a mindennapokban bennünket körülvevő élethelyzetekről, amelyekben fontosnak tartjuk a hívő ember szerepét.

Minden ember élete egy-egy regény: fordulatokkal, örömökkel, bánatokkal, sikerekkel és kudarcokkal tarkítva. Izgalmas dolog betekinteni mások életébe, különösen, ha megtért, újjászületett emberrel/emberekkel ülünk le beszélgetni. A hetente frissülő  interjúkban ismert és kevésbé ismert személyek életét

Sorozatunkban a MERA archívumában őrzött  igehirdetéseket tesszük újra közkinccsé, emellett olyan bizonyságtevőket  szólaltatunk meg, akik Krisztus  újjáteremtő hatalmát dicsőítik.