2000-ben egy kis gyülekezet gondnoka voltam. Meglehetősen kevés nyugdíjam volt, és érdeklődtem, hogy valahol pár órás munkát nem tudnék-e kapni. Áprilisban az Úr küldött egy lehetőséget testvéreken keresztül. Havi kétnapos takarításról volt szó. Egy amerikai állampolgár házaspár, akik Magyarországon kihelyezett missziómunkások voltak, kerestek egy hívő munkaerőt az albérletükbe. Megörültem az ajánlatnak, mert ez még belefért a munkaidőmbe. Tekintve, hogy nem értettem angolul, így az ismerősömön keresztül tárgyalhattam velük. Jó kapcsolat alakult ki közöttünk. Igyekeztem megfelelni az elvárásaiknak. Gyakran látogatták őket külföldről érkező barátaik és helybeliek is, és ők dicsértek, hogy milyen jó munkaerőt sikerült kapniuk. Ritkán találkoztunk, mert úgy kellett menjek, mikor ők már nem voltak otthon, és úgy befejezni a munkát, mire ők visszaérnek.
„Magamra esküszöm, így szól az Úr, hogy mivel így tettél, és nem tagadtad meg tőlem a fiadat, a te egyetlenedet, azért gazdagon megáldalak, és úgy megszaporítom utódaidat, hogy annyian lesznek, mint az ég csillagai, vagy mint a homokszemek a tenger partján. A te utódod birtokolni fogja ellenségei kapuját, és a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe, mert hallgattál szavamra.” (1Móz 22:16-18) Az áldás Isten szabad tette. Időpontja, kibontakozása, tartalma mentes minden szabályszerűségtől. Az áldás formája az atyák története során változott. Isten döntötte el, hogy kinek milyen módon és mit ad áldásként. Ábrahám történetében elsősorban a fiúgyermeket látjuk Isten áldásaként. Mindene megvolt már Ábrahámnak, csak az örökös hiányzott, aki az Istentől kapott küldetést tovább fogja vinni. Az áldás abban fog megnyilvánulni, ha majd Isten beteljesíti ígéretét, és megszületik ez az örökös.
péntek, április 10, 2020

Kedves Olvasóink!

Isten iránti hálával adjuk tudtul, hogy ebben a szokatlan időben is elkészült Antenna magazinunk idei első száma. Ugyanakkor nagyon fáj a szívünk, hogy a jelenlegi korlátozások mellett nem tudjuk személyesen eljuttani olvasóinkhoz. Amíg más lehetőségünk nem adódik, addig is elérhetővé tesszük honlapunkon. Az aktuális és korábbi számok megtekinthetőek itt.

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk!

A MERA csapat

péntek, április 10, 2020

Kedves Hallgatóink!

Bár az ünnepeket nem tölthetjük el úgy, ahogyan azt az elmúlt években megszoktuk, de Isten igéje mégis összeköt bennünket. Ebben szeretnénk segítséget nyújtani mindenkinek. A rendkívüli bibliaórákközött megtalálható egy munkatársaink által készített passió, és a videoüzeneteket az ünnepek alatt is folyamatsoan frissítjük.

A feltámadás boldog bizonyosságával kívánunk áldott ünnepet mindenkinek:

Feltámadott az Úr! Bizonnyal feltámadt!