A műsorokat önkéntes munkatársaink és különféle felekezeti háttérből jövő segítők készítik. Természetesen valamennyien megtért, hívő emberek. A munkatársi gárda irányítása, a szerteágazó munka összehangolása, a műsorkoncepció kidolgozása, a partner-szervezetekkel a kapcsolattartás a MERA vezetőségének a felelőssége.

Minden munkatársunkra nagy feladat hárul, hiszen a MERA megalakulása óta műsoridőnk meghatszorozódott, munkánk kiszélesedett, felelősségünk megnőtt, és óriási technikai fejlődésen mentünk keresztül.

A MERA sajátossága, hogy - a TWR-hez hasonlóan - a hallgatókkal való rendszeres kapcsolattartást is kötelességének érzi levelezés és hallgatói találkozók útján. Istennek legyen hála, hogy nemcsak műsoridőnk és feladataink, hanem hallgatóink száma is rohamosan emelkedik, és fiatalodik.

A MERA munkatársi gárdája megalakulása óta folyamatosan növekszik, de még így is igaz, hogy "az aratnivaló sok, de a munkás kevés".