Jóvá lehet/kell-e tenni? Csodálatos dolog, amikor egy ember élete Istennel rendeződik, és helyreáll a bűn miatt megszakadt kapcsolat. Zákeus ezt élte át, amikor Jézussal találkozott, s ennek gyümölcse lett az, hogy az emberekkel is rendezni akarta dolgait, és jóvá akarta tenni azt, amit még lehetett. Az internetes szótár így határozza meg a jóvátétel fogalmát: „Régebben elkövetett hiba, tévedés, ártó cselekedet, mulasztás káros hatásának, következményeinek enyhítése vagy megszüntetése.”
Tollat fogtam, hogy 74. születésnapom előestéjén hálás köszönetet mondjak azért, amit nem lehet eléggé respektálni, sem igazán viszonozni: a budapesti MERA áldásos munkáját, szeretetszolgálatát. Elnézést kérek, hogy ilyen sokáig hallgattam a levélírással. Ám most örömmel közlöm kedves mindannyiótokkal, hogy a mi felséges Teremtő és Megváltó Atya Istenünk ingyen kegyelméből már hosszú évek óta – szinte estéről estére – épülhetek a jobbnál jobb MERA-műsorok hallgatásakor itt Közép-Németország Apolda városkájában.
péntek, február 03, 2023

Kovács GézaHosszú, de nagy türelemmel viselt betegség után Vohmann Péter testvért, az Evangéliumi Iratmisszió alapítóját hazahívta az Úr. Péter testvérünk egész szolgálata nagy hatással volt a MERA munkájára is. Nemcsak figyelemmel kísérte kiadványainkat és műsorainkat, de minden nap imádságban is Isten elé vitte szolgálatunkat. Az évek alatt könyvek ezreit bocsátotta rendelkezésünkre, mellyel sok testvért ajándékozhattunk meg az országhatárokon innen és túl. A következő héten a vele készült interjú megismétlésével emlékezünk elköltözött testvérünkre!

péntek, február 03, 2023

Kovács GézaÉletének 98. évében hívta haza az Úr Kovács Géza lelkipásztort, akit hallgatóink nagy része még a Monte Carlo-ból sugárzott műsorokból ismerhettek meg - János bácsiként... A TWR hőskorától kezdve vett részt a műsorok készítésében és az úgynevezett földalatti évek alatt sokan nyertek üzenetet, bátorítást az általa elmondott üzenetekből. Emlékét – a viszontlátás reményében – megőrizzük. Ennek a megőrzésnek része az alább meghallgatható igehirdetése is...