„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (Jn 14:27b) Ha őszintén magamba nézek, be kell, hogy ismerjem, hogy egyáltalán nem csodálkozom azon, hogy a tanítványok meg voltak illetődve, sőt helyesebb, ha azt mondom, hogy teljesen össze voltak zavarodva Jézusnak az utolsó vacsorán elmondott szavaitól, hiszen üldözésről, kínvallatásról, halálról és kiközösítésről beszélt nekik Mesterük, mint olyan valamiről, ami azért fog bekövetkezni, mert Jézus követői. Sőt mindezt azzal tetézte, hogy még arra is készítette követőit, hogy mindezt úgy kell elszenvedniük, hogy ő se lesz velük. Ez egy olyan jövendő, melytől nincs az az ember, aki meg ne szeppenne. Nem valami kecsegtető és kívánatos jövőkép. Urunk úgy tűnik nem volt tisztában a jó propaganda szövegek ismérveivel, vagy nem akarta alkalmazni őket, és meggyőződésem, hogy ez az utóbbi az igaz.
„Jobb adni, mint venni” (ApCsel 20:35b) Erről az igéről mélyebb bemutató tanítást még nem láttam, mint amelyet a mai napig folyamatosan végez egykori gyülekezetünk ma már idős asszonytestvére. Lassan 30 éve, hogy az akkor ötvenes éveiben járó özvegyasszony feltűnt a gyülekezetben. Az első találkozásokra már nem emlékszem. Számomra onnan kezdődött a történet, hogy valahonnan időseknek, rászorulóknak nagyobb mennyiségű ajándék krumplit kaptunk. Ő is részt vett a szétosztásban. Nemcsak, hogy segített, hanem ismerve két kerületben sok-sok egyedül élő és rászoruló idős embert, kész volt az önkéntes sofőr mellé beülni, és a házhoz szállítást irányítani.
péntek, február 03, 2023

Kovács GézaHosszú, de nagy türelemmel viselt betegség után Vohmann Péter testvért, az Evangéliumi Iratmisszió alapítóját hazahívta az Úr. Péter testvérünk egész szolgálata nagy hatással volt a MERA munkájára is. Nemcsak figyelemmel kísérte kiadványainkat és műsorainkat, de minden nap imádságban is Isten elé vitte szolgálatunkat. Az évek alatt könyvek ezreit bocsátotta rendelkezésünkre, mellyel sok testvért ajándékozhattunk meg az országhatárokon innen és túl. A következő héten a vele készült interjú megismétlésével emlékezünk elköltözött testvérünkre!

péntek, február 03, 2023

Kovács GézaÉletének 98. évében hívta haza az Úr Kovács Géza lelkipásztort, akit hallgatóink nagy része még a Monte Carlo-ból sugárzott műsorokból ismerhettek meg - János bácsiként... A TWR hőskorától kezdve vett részt a műsorok készítésében és az úgynevezett földalatti évek alatt sokan nyertek üzenetet, bátorítást az általa elmondott üzenetekből. Emlékét – a viszontlátás reményében – megőrizzük. Ennek a megőrzésnek része az alább meghallgatható igehirdetése is...