„Az Úr ezt mondta Abrámnak: Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked! Nagy néppé teszlek, és megáldalak, naggyá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, s megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége.” (1Móz 12:1-3) A Biblia írói korszakokban gondolkodtak. Isten a különböző korszakokban különböző módon cselekedett. Ábrahámmal új korszak köszöntött be az emberiség történelmében. Mégpedig az által, hogy ettől kezdve nem csupán alkalmilag volt kapcsolata Istennek egy-egy emberrel, mint ahogy Ábellel vagy Énókkal, hanem ez a kapcsolattartás folyamatossá vált. Istennek az egész világra irányuló cselekvési terve Ábrahám elhívásának pillanatától kezdve egyenes vonalú és mind a mai napig, sőt az idők végezetéig tart. Ezt nevezzük a kinyilatkoztatás prófétai és apostoli vonalának.
A pályázatra kívánok egy régi történetet elmondani. Régi történet, de ma is úgy él emlékezetemben, mint ha ma történt volna. Egy testvér szolgálata nyomán jutott az eszembe. Arról volt szó a Bibliában, hogy egyszer előfordult, amikor a szántó-vető ember tarsolyában vitte a vetőmagot, és abból szórta a gabonát a földbe. Egy alkalommal egy drága idős testvér megszólított, hogy: „Misa testvérnek biztos van a tarsolyában valami drága lelkünk épülésére való történet.” Erre jött elő a következő történet.
szerda, szeptember 22, 2021

Kedves Olvasóink!

Elkészült újabb hírlevelünk. A hírlevél elérhető itt.

A MERA csapata

szerda, szeptember 22, 2021

Kedves Olvasóink!

Isten iránti hálával adjuk tudtul, hogy honlapunkon is elérhetővé vált az Antenna idei második száma, mely elérhető itt.

Az elmúlt hettekben sokakhoz eljutott már személyesen, és reméljük annak lapjairól a hálaadás és Isten igéjének az ereje sugározhat! Köszönjük mindazoknak, akik írásaikat elküldték, gazdagítva a lap anyagát, de azoknak is, akik adományukkal hozzájárultak a kiadás és a postázás költségeihez. Köszönjük munkatársainknak is a rendkívüli elszántsággal és odaszánással végzett munkát!

A MERA csapat