Az elmúlt hónapokban sokan kérdezték, hogy a "Nehéz esetek a Bibliában" sorozatnak mikor lesz folytatása. Íme, itt a válasz: Az Újszövetség egy-egy nehéz esete mellett azonban nem csak egy 20-22 perces bibliatanulmány erejéig állunk meg, hanem a MERA stúdiójában változó összetételű körben beszélgetünk az adott történetről. Reméljük a felvetett kérdések és elhangzó vélemények hallgatóinknak is segítségére lesznek!

Az aktuális és az előtte levő két rész meghallgatható itt, kattintásra letölthetőek:

04. hét - ApCsel 13:13-43 (A pizidiai Antiókhia zsinagógájában) igehirdetés - Kulcsár Tibor; beszélgetés03. hét - ApCsel 13:4-12 (Pál első missziói útjára indul, Barnabás és Pál Ciprusban) igehirdetés - Kulcsár Tibor; beszélgetés02. hét - ApCsel 13:1-3 (A Szentlélek elhívja Barnabást és Pált) igehirdetés - Kulcsár Tibor; beszélgetés01. hét - ApCsel 12:18-24 (I. Heródes Agrippa halála) igehirdetés - Kulcsár Tibor; beszélgetés52. hét - Dán 5:1-6:1 (Újév: Bélsaccar lakomája) igehirdetés - Kulcsár Tibor; beszélgetés51. hét - Lk 2:1-7 (Karácsony: Jézus születése) igehirdetés - Kulcsár Tibor; Reményik Sándor: József, az ács Istennel beszél; Túrmezei Erzsébet: Parancsol a Gyermek; beszélgetés