Dr Szilvási Teréz A koronavírus járvány a MERA munkatársait sem kerülte el. Több munkatársunk családjában is megjelent. Fájdalmas veszteségként éljük meg, hogy Dr Szilvási Teréz testvérnőnk többé már nem végezheti áldozatos háttérmunkáját, hiszen néhány nappal ezelőtt a mennyei hazába költözött. Szerénysége és áldozatkészsége mindannyiunk előtt példa. Hosszú éveken keresztül nyitotta meg otthonát a munkatársi megbeszélésekre, mindig kész volt segíteni és sok éven át adta hangját a műsorokhoz – ő olvasta fel az Amerikában élő Fülöpné Mátrai Irma írásait is.

Emlékét nem csak őrízzük, de példáját követni törekszünk. Ezúton is kívánjuk Isten vigasztalását kuratóriumunk alelnökének, Dr Harmatta János testvérünknek.

A MERA csapat