November 28-án vasárnap meggyújtjuk az első adventi gyertyát, és ezzel kezdetét veszi advent ünnepköre. Ez a négyhetes időszak az év egyik legfelemelőbb időszaka, melyben talán mélyebben átélheti mindenki Isten szeretetének áradását – bár a sok zaj, csillogó külsőségek hamar kiábrándulttá és elfásulttá tehetnek.

Advent ünnepköre egyben próbatétel is. Környezetünk arra ösztönöz, hogy sodródjunk a kéretlen reklámokkal, tolakodó áramlatokkal, de feltárul előttünk egy másik lehetőség is: összpontosíthatunk az ígéretre, Jézus Krisztus visszajövetelének hírére. Mint ismeretes az advent szó jelentése: eljövetel, így ez az ünnepkör Krisztus visszajövetelének ígéretét hordozza.

Advent üzenete: advent időszaka lehetőség és számadás is egyben. Az ünnepkörben új hangsúlyok sürgető hatásaival találkozunk. Ezek életünkben a krisztusi cselekedetek megvalósulásának szükségességéről beszélnek. Azokról, amiket az Úr Jézus életében láttunk megmutatkozni. Csak néhány, röviden: rendíthetetlen hit Krisztusban, szeretetben kiteljesedő kapcsolatok, jóság, békesség, béketűrés, hűség, vagyis az Isten uralma szerinti átalakulásunk változásai ezek. Igaz, ez az év minden napján megtörténhet, de a készülődés ünnepi időszakában különlegesen fontossá válik, hogy környezetünk, elsősorban a családunk, de minden más ember békességét, lelki nemességét előmozdítsuk, ápoljuk a Krisztusban való újulásunkkal.

Advent egyben a számadás időszaka is: megvan-e bennünk Krisztus ismerete? Olyannak ismerjük-e Őt, mint amilyen valójában? Megmér bennünket, hogy a világosságban járunk-e, vagy a vágyak birodalmában élünk. Felismerhetővé teszi számunkra a vele való kapcsolatunk valódiságát, és hogy helyesen készülünk-e az ígéret szerint bekövetkező találkozásra.

Minden tettünk, szavunk számadás, mely arról tanúskodik, hogy az ő szeretete határozza-e meg az indítékainkat, rövid és hosszútávú céljainkat, vagy önző emberi érdekek.

Advent a kísértések időszaka: kísértést jelent a világ csillogása: csábít és vonz ennek jól kiszámított divatja, fogyasztást gerjesztő ajánlatai. Ismerjük el, hogy korunk adventi időszakát jórészt a vásárlásra, költekezésre ösztönző reklámok, csábító, mégis üres ígéretei töltik ki, melyek hamar elterelik a figyelmünket a lényegről, Krisztus ígéretéről. A sok üres csilingelés pedig magányosságba, ürességbe taszít, taszíthat.

Advent lehet a hála és a békesség időszaka. Hálát adhatunk Isten szeretetéért, mely kiárad a világba. Általa megbékélhetünk Istennel, és erőt kaphatunk arra, hogy megbéküljünk embertársainkkal is. Megbékülhetünk a krisztusi igazságot, szeretetet kereső emberekkel, de soha nem békülünk meg a szeretetlenséggel, a haraggal, a gonoszsággal és a rosszakarattal. Urunk országának nagykövetei vagyunk.

Lukács Tamás