Az elmúlt hónapokban sokan kérdezték, hogy a "Nehéz esetek a Bibliában" sorozatnak mikor lesz folytatása. Íme, itt a válasz: Az Újszövetség egy-egy nehéz esete mellett azonban nem csak egy 20-22 perces bibliatanulmány erejéig állunk meg, hanem a MERA stúdiójában változó összetételű körben beszélgetünk az adott történetről. Reméljük a felvetett kérdések és elhangzó vélemények hallgatóinknak is segítségére lesznek!

Az aktuális és az előtte levő két rész meghallgatható itt, kattintásra letölthetőek:

15. hét - Jn 18:28-30, 33-40, 19:1-15 (Jézus kihallgatása Pilátus előtt) igehirdetés - Kulcsár Tibor; beszélgetés14. hét - Lk 23:1-11 (Jézus Pilátus előtt, Jézus Heródes előtt) igehirdetés - Kulcsár Tibor; beszélgetés13. hét - 1Kor 15:12-19 ; 15:1-8 (Húsvét: Krisztus feltámadásának tanúi) igehirdetés - Kulcsár Tibor; beszélgetés12. hét - Zak 9:9, Zsolt 24:3-5, 7-10, Ez 44:1-3 (Virágvasárnap: A Messiás eljövetele) igehirdetés - Kulcsár Tibor; beszélgetés11. hét - Mt 27:1-6 (Jézust átadják Pilátusnak, Júdás halála) igehirdetés - Kulcsár Tibor; beszélgetés10. hét - Jn 18:19-24, Lk 22:63-65, Mk 14:55-65 (Jézus kihallgatása Annás és Kajafás előtt) igehirdetés - Kulcsár Tibor; beszélgetés