„Mert az Isten igéje él és hatékony, élesebb bármely kétélű kardnál, és elhat a léleknek és szellemnek, az ízeknek és velőknek széjjeloszlásáig, megítélni képes a szív szenvedélyeit és gondolatait.” (Zsid 4:12)

Napjaink válságát sok gyülekezetben az okozza, hogy az úgynevezett istentiszteleteket látogatók jelentős része előtt már alig van tekintélye Isten igéjének. Pedig Isten igéjének lehet a legnagyobb hatalma az életünkben, amennyiben befogadjuk azt. Az ige képes elhatolni lényünk legmélyebb részébe is, és csodálatos változásokat hoz létre bennünk, ha valóban hittel fogadjuk.

Ennek érdekében újra fel kell hogy értékelődjön a hívők életében a felkent igehirdetések hallgatása és a Biblia olvasása. Nagyon nagy kincs a Biblia! Ha nyitott szívvel, előítéletek nélkül olvassuk naponként, akkor Isten bizonyosan szólni fog hozzánk kinyilatkoztatott igéjén keresztül.

Olvasás közben a Szentlélek hirtelen megvilágítja, megeleveníti bennünk azokat a szavakat, kifejezéseket, mondatokat, amelyek által Isten szólni akar hozzánk. Ilyenkor a belső emberünk megtelik az igével, és érezzük, hogy eltalált minket a hallott vagy olvasott ige.

Én, amikor ilyet tapasztalok a Biblia olvasása közben, mindig megállok és imádkozni kezdek az épp akkor megértett ige alapján. Ilyenkor az imádkozásban (aztán majd a gyakorlatban is) igyekszem Isten felé kifejezni a meghallott igék iránti engedelmességemet.

Így aztán a Biblia Isten beszédének végtelen tárháza lesz a számunkra, mint ahogy az is. Csodálatos ez által a közösségünk Istennel! Ő szól hozzánk igéjén keresztül, ez által hitet hoz létre bennünk, mi pedig ebből a hitből imádkozunk hozzá.

Ezt kívánom minden kedves olvasó számára! Ámen!

Nochta Pál Attila