A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány (MERA) azzal a fő célkitűzéssel alakult, hogy a rádió eszközeivel elősegítse a Jézus Krisztusról szóló örömhír és a keresztyén életszemlélet terjesztését.

E cél érdekében feladatunknak tekintjük: a keresztyén közösségek és személyek, valamint az evangéliumra nyitott emberek segítését társadalmi küldetésük betöltésében, az ifjúság nevelését, életszemléletének alakítását, a társadalom peremére szorultak lelki felkarolását, rendszeres tanácsadást és kapcsolattartást levelezés és találkozók szervezése útján, a határainkon túl élő magyarokkal való lelki és nyelvi közösség ápolását, kölcsönös segítő kapcsolattartást a hasonló célú hazai és külföldi szervezetekkel, különösen a bennünket szakmailag, technikailag és anyagilag támogató Trans World Radio Europa-val.

A munkát és a célkitűzések megvalósulását az Alapítvány Kuratóriuma felügyeli.

Heti üzenet

Kincsesláda

Híreink