Durszt LászlóLaci Bácsit röviddel betöltött 91. születésnapja után hazahívta az Úr. „Menj be a te Uradnak örömébe” mondja Jézus példázatában a jó sáfárról, aki kamatoztatta a neki adott kegyelmi ajándékot, akár 5 talentum, akár 2 talentum legyen is az. Laci Bácsi majdnem haláláig a MERA kuratóriumának tagja volt, megfontoltságát, világos igei ismeretét, a keresztyén körökben való tájékozottságát elismerték hazánkban és külföldön egyaránt.

Laci Bácsi nagyon népes családot hagyott maga után. Feleségével, Mártával, aki 12 éve halt meg, nagyon sokat tettek a család összetartásáért. Márta szervezte a családot, Laci Bácsi pedig gondoskodott róla. 6 gyerekük, 39 unokájuk és 9 dédunokájuk lett. Laci Bácsi mindennap imádkozott valamennyiükért név szerint, idős korában is pontosan tudja, melyik unokája mit csinál, vagy milyen nehézségei vannak. Hogy lehet ennyi mindent ilyen jól fejben tartani? – kérdeztem egyszer tőle. Könnyű – válaszolta, hiszen minden nap imádkozom értük.

Tahiban, evangélizáción tért meg 1947-ben. Hamarosan a Bécsikapu-téri evangélikus közösséghez csatlakozott, amelynek a lelkésze akkor Sréter Ferenc volt. Sréter testvér komoly evangélista adománnyal rendelkezett, a gyülekezet szinte mind megtért, élő hitű keresztyénekből állott, sok szolgálattal az ifjúság felé. Ezt nem nézte jó szemmel az akkori evangélikus egyház (az ötvenes években járunk) és leváltották Sréter Ferencet, vele együtt eljött a gyülekezet is, engedély nélkül működtek, lakásokon imacsoportokban, illetve kirándulások alkalmával tartottak összejöveteleket. Magam is ekkor ismertem meg őt, ennek már több mint hatvan éve.

Akkoriban a hívő lét vállalása és megvallása komoly hátrányokkal is járhatott, de Laci Bácsit szerették a munkahelyén, ahol mérnökként dolgozott. Egyetlen munkahelyváltoztatása sem volt az életében, pályakezdéstől a nyugdíjba vonulásig ugyanaz volt a munkahelye.
A gyülekezetből több család 1971-ben az Ó-utcai gyülekezethez csatlakozott, közöttük a Durst család is. Laci Bácsi hamar bekapcsolódott a szolgálatba, világos igei üzenetei nagyon elismertek voltak. Kiváló német nyelvtudása révén sokat fordított külföldi testvéreket a gyülekezetben, de könyveket is és lektorálást is végzett. Nyitott volt és látogatott, támogatott más felekezeti formációkat is, 1987-től kezdve részt vett az Evangéliumi Alliance munkájában és a Bibliatársulat munkájában is.

A gyülekezet egyik oszlopának számított és sok éven át tagja volt a Testvérgyülekezetek országos képviseletének is. 6 éven át kuratóriumi tagja volt a Názáreti Egyháza (nem azonos a Názáreti Egyházzal) alapítványának is.

A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány munkájában kezdetektől fogva részt vett, mint a kuratórium tagja. Szelíd szava, az Igéhez való feltétlen hűsége és megfontoltsága súlyt adott a véleményének. A kuratóriumunk elnöke, Helmut Menzel is régóta ismerte, még a MERA előtti időkből és nagyon becsülte. 25 éve folyamatosan tagja volt annak a kis imaközösségnek, amely kitartóan imádkozott hazánkért és a politikusokért.

Feleségének, Mártinak a halála nagyon megviselte. Komoly hitpróbát jelentett számára, és a családja, valamint a testvérek segítségével tudott úrrá lenni a gyászhon és az egyedül maradáson. Fia családja befogadta és mintaszerűen gondoskodott róla.

Laci Bácsi az utóbbi években ereje gyengülését érezve igyekezett visszavonulni a különböző bizottságokban való részvételtől. De a gyülekezetbe járást és a szolgálatot végig fenntartotta, amíg csak fizikailag képes volt rá.

Idős korában balesetek érték, operációkon ment keresztül, amelyeket hősiesen viselt. Látása romlott magas korában, már nem tudott olvasni, legkisebb unokája, Peti olvasott fel neki a Bibliából.

Laci Bécsi már ott van a mennyei hazában, és úgy búcsúzhatunk tőle, hogy az elválásunk időleges. Eszünkbe jut a Zsidókhoz írt levél 13, 7-8. verse: „Emlékezzetek meg a ti előljáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életök végére, kövessétek hitöket. Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.”

Fejedelem volt Isten országában, hűsége, hite követésre indít. Hálásak vagyunk Istennek, hogy a MERA munkájában együtt dolgozhattunk vele.

H. J.
 
 

Kapcsolatfelvételi űrlap

Elérhető ide kattinva

Heti üzenet

Kincsesláda

Híreink