MERA Stúdió 2018. május

 „Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor minden könyörgésemben örömmel imádkozom mindnyájatokért” – kezdte Pál apostol a Filippiben élő gyülekezetnek címzett levelét. Az apostol ekkor fogságban, nehéz időket maga mögött tudva élt, de a Filippiben élő testvérek úgy gondolták, hogy szeretetüket nem csak azzal fejezik ki, hogy bátorító üzeneteket küldenek az apostolnak Epafroditosz által, hanem alaposan felpakolják követüket mindenféle szükséges dologgal. Úgyhogy az apostol, aki sok szükséget látott, most egyszeriben bővelkedik.

Miről is jutott mindez eszembe? Az elmúlt hónapok eseményei kapcsán a MERA-ban valami hasonlót tapasztaltunk meg. A stúdió mennyezetének leomlása a lehető legrosszabbkor érkezett – ha csak a MERA pénzügyi lehetőségeit nézzük, s bizony első pillanatban úgy tűnt: a helyreállítás csaknem lehetetlen.

Ám amikor hírül vették olvasóink és hallgatóink a minket ért balesetet, egyszeriben megnyíltak a szívek – és nagyon sok esetben a kezek is. Pár nap telt csak el, s kaptuk a hírt: Az egyébként az anyagi nehézségeket jól ismerő olasz rádiómisszió úgy döntött, segíteni akar. A kolozsvári egyetemista fiatalok bibliaköre segíteni akar. Romániai, kárpátaljai és szlovákiai testvérek állnak mellettünk. Svájci, ausztriai, amerikai hallgatók és olvasók jelentkeztek és küldték segítségüket.

És természetesen magyarországi gyülekezetek, hasonló területen munkálkodó szervezetek is jelentkeztek, de legfőképpen adásainkat hallgató, Antennát olvasó, számos felekezethez tartozó testvérek egész hosszú sora. Volt, aki azt írta: „Kedves Mera, éppen hallgatva a rádiót, hogy nehézségetek lett, itt küldeném nektek ezt a segítséget. Isten munkája nem állhat meg. Nagyon köszönöm, hogy vagytok. Isten áldjon meg benneteket!”

Amikor hírül adtuk a bajt, kértük, hogy imádkozzanak értünk, s azért is, hogy Isten rendelje ki a megfelelő szakembereket. Örömmel jelenthetem: Eddig kirendelte! Olyan segítőkész és mindenre odafigyelő munkások dolgoztak a felújításon, akik egyértelműen nem csak azt tűzték szemük elé, hogy túl legyenek a munkán, de azt is akarták, hogy Isten dicsőségére készüljön el az új stúdió.

Köszönjük mindazoknak, akik adományaikkal lehetővé tették, hogy szolgálatunkat végezhessük. Természetesen továbbra is kérjük imádságaikat. Előttünk van még az év vége, s a felújításból is vannak még feladatok. A légcserélő rendszer teljes karbantartása; a technikusi tér végleges kialakítása; a stúdió bútorzatának átalakítása, cseréje;a szerkesztő számítógépek szükséges cseréje, s hozzájuk a szükséges szoftverek beszerzése; az Antenna karácsonyi, 40 oldalas, dupla számának előkészítése, kiadása – s ezek mind-mind komoly költségekkel járó feladatot jelentenek. Új műsorok készülnek, melyek januártól kerülnek majd adásba, de már most gőzerővel dolgozunk rajtuk. Új munkatársakat keresünk, akik a koruk miatt, vagy más területen való elhelyezkedés következtében a szolgálatból elbúcsúzók helyére léphetnek. S közben egyetlen percre sem szeretnénk elfelejteni, hogy amit Isten ránk bízott, azt csak akkor tudjuk elvégezni, ha nem feledjük: „A sáfároktól elsősorban az kívántatik meg, hogy hűségesnek bizonyuljanak. S ahogy mi is tanúsíthatjuk: Isten a lehetetlennek látszó helyzetekben sem válik tehetetlenné…

Kulcsár Tibor


Isten iránti hálával tapasztaltuk, hogy az elmúlt hetekben többeket indított anyagi segítségre. Ez arra bátorított bennünket, hogy elkezdhetjük az újjáépítést. A bontási munkálatokat megtettük, az új stúdió építéséhez a tervezés folyamatban van. A műsorkészítés folyamatossága érdekében egy másik helyiségben ideiglenes stúdiót alakítottunk ki. Mind az imatámogatást, mind az anyagi segítséget továbbra is köszönettel fogadjuk.


Hétfőn (2018.05.28.) különös látvány fogadott minket belépve a Mera stúdiójába. A hétvégén, - pontosan nem tudjuk, hogy mikor, és milyen körülmények között -, leszakadt a hangszigetelést tartó, illetve a légcserélő rendszert takaró álmennyezet. A pusztítás tetemes, mint ahogy az újjáépítés költsége is annak ígérkezik.

Mérhetetlenül hálásak vagyunk, hogy

  • Nem felvétel közben történt, így senki nem sérült meg.
  • A stúdió áramtalanítva volt, így a leomló mennyezettel szakadó vezetékek nem okoztak tüzet. Belegondolni is rossz, hogy mi történik, ha minden áram alatt van.
  • Valami csoda folytán semmilyen berendezési tárgyunk nem tört össze.
  • Külsőleg egyetlen stúdió berendezés sem sérült meg, igaz, hogy még nem tudjuk, hogy az omlással járó por, rezgés stb., milyen károkat okozott.

Mindez komoly nehézségeket jelent,

  • Hiszen úgy kell újjáépítenünk a stúdiót, hogy közben minden műsorral elkészüljünk, illetve Antenna újságunk is megjelenjen. A munka nem állhat meg, műsornak lenni kell.
  • Anyagilag is megterhelőnek látszik az előttünk levő időszak, hiszen a stúdió korszerű és szakszerű újjáépítése nagyon költséges projekt. Hisszük, hogy Isten időben kirendeli a szükséges pénzt épp úgy, mint a megfelelő tudással rendelkező szakembereket is.

Megköszönjük, ha segítesz nekünk imádkozni, hiszen mi még nem látjuk a forrásokat, de bízunk Istenben, aki eddig is a kezében tartotta szolgálatunkat. Hisszük, hogy ebben a helyzetben is igaz az az ige, hogy "azoknak, akik Istent szeretik, minden a javukat szolgálja" (Rm 8:28).

 

Heti üzenet

Kincsesláda

Híreink